vir: http://www.marucheautherapy.com/zero-to-five/

»Največja tragedija družine je neživeto življenje staršev.«
C.G.Jung

Pomoč  staršem pri razvoju starševskih kompetenc

  • Se ubadate s težko družinsko situacijo, iz katere ne vidite izhoda?
  • Se sprašujete, kaj  se dogaja v vašem partnerstvu in na kaj od tega imate sami vpliv?
  • Se ubadate z vprašanji  glede otrokovega vedenja, šolskega dela in vaši vlogi pri tem?
  • Ste utrujenih od  nenehnih konfliktov v družini?
  • Ste starši otroka s posebnimi potrebami in se nenehno spopadate z izzivi, ki jih niste nikoli pričakovali?

 

 

Današnje generacije staršev smo v precej težkem položaju – ne glede na to ali imamo zdrave otroke ali otroke z diagnozo. Kakorkoli je bilo velikokrat generacijam staršev pred nami zelo težko, po marsikateri plati težje kot nam,  pa jim je bilo po drugi strani vsaj glede enega lažje: pravila in vrednote družbe, v kateri so živeli s svojimi družinami so bile točno določene in jasne, vsi so se jih držali,  ne da bi se spraševali o njih, če pa se že so, so te dvome zadržali zase. Vedelo se je, kaj ženska sme in česa ne sme, vedelo se je, kaj moški sme in česa ne sme, seveda je bilo popolnoma jasno, kaj velja za dobro vzgojo  otrok.  Vsi so vedeli, kaj dela dobra mama, kaj mora delati dober oče in vsi odrasli so se o tem strinjali.

Za sodobni čas je značilno, da konsenza glede vzgoje ni. Vidimo lahko, da je tradicionalna vzgoja kljub splošnemu konsenzu povzročila veliko bolečin in škode, da je permisivna vzgoja, ki je nastopila kot reakcija na tradicionalno vzgojo samo druga plat istega kovanca in prav tako dela škodo. Vedno bolj jasno nam postaja, da smo sodobne generacije staršev tiste, ki bodo morale na novo izumiti svoj odnos do otrok in partnerstva - spoznavamo, da je tudi starševstvo dvosmerni proces medsebojnega učenja.