Veronika Polajžer, 7 let

NADA POLAJŽER, mama treh otrok, od tega deklice s cerebralno paralizo, kar me je pripeljalo do Sončka, društva za cerebralno paralizo. Tam sem veliko prejemala, kmalu pa tudi sama začela delati z družinami otrok s posebnimi potrebami; tako je za mano 10 let aktivnega dela z družinami - s tistimi s posebnimi potrebami kot tistimi brez njih. Sem tudi avtorica knjige Najtišje ure (Celjska Mohorjeva, 2011).

Univerzitetno diplomo sem l.1999 pridobila na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Za svetovalno delo sem se usposabljala pri Jesperju Juulu in Jasni Burnać Štefok, od l.2014 pa sem vključena tudi v usposabljanje iz analitične psihologije pri prof. Stefanu Carti preko SZAP in IAAP.  Vmes sem na SFU v Ljubljani opravila osnovno izobraževanje (psihoterapevtsko propedevtiko in skupni del specialističnega študija). Sedaj sem specializantka analitične psihologije (jungovske psihoanalize) oz.router pri IAAP (International Association for Analitical Psychology). Kot psihoterapevtka pod supervizijo dr. Jožeta Magdiča in Dragutina Vučkovića.  Delujem na Ptuju, predavanja in delavnice pa izvajam po vsej Sloveniji.

 

Na predavanju v Špajzi modrosti na Ptuju: Iz takšne smo snovi kot sanje